Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Vier werkdomeinen

kinderen op medisch onderzoek

Je kan altijd en met al je vragen en zorgen aankloppen bij het CLB. Onze begeleidingen worden steeds opgestart in kader van een vlotte en optimale schoolloopbaan van elk kind.

Het CLB is gespecialiseerd op vier domeinen:

In vele gevallen zal het CLB je kunnen helpen. Soms is er meer gespecialiseerde hulp nodig. Dan werkt het CLB samen met allerlei diensten en organisaties.