Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg bevordert en bewaakt de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het CLB heeft hierbij aandacht voor de lichamelijke en emotionele gezondheid en ontwikkeling.

Klik hieronder om het nieuw decreet systematische contactmomenten en het vaccinatieschema te openen:

Fotogalerij: