Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Begeleiding bij de schoolloopbaan

Tijdens zijn schoolloopbaan maakt jouw kind verschillende overstappen. Kleuters gaan naar het eerste leerjaar, na het zesde leerjaar volgt het secundair onderwijs, daarna kan het nog richting hoger onderwijs of universiteit.

De CLB-medewerkers maken je tijdens infomomenten wegwijs om al deze overgangen goed te laten verlopen. Je kunt ook altijd zelf een vraag stellen aan de CLB-medewerker van de school van jouw kind.

Sommige leerlingen hebben specifieke behoeften en nood aan onderwijs op maat. Soms is de overstap naar het buitengewoon onderwijs daarom aangewezen. Vooraleer deze overstap ook echt gebeurt, doorlopen we eerst een traject waarin we verschillende mogelijkheden bekijken.