Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Als CLB zijn we erkend als multidisciplinair team (MDT) voor het opstellen van ZORGvragen over:

  • begeleiding thuis of in een voorziening: logeerfunctie, thuisbegeleiding, kortverblijf, pleeggezin, (semi)- internaat, observatie-en behandelingscentrum
  • begeleid wonen, zelfstandig wonen, wonen met begeleiding particulier, beschermd wonen, tehuis werkenden, dagcentrum, tehuis niet-werken

Indien je hierover een vraag hebt, kan je contact opnemen met onze CLB-medewerkers. Zij nodigen je uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek luisteren we naar je vraag en bekijken we welke informatie er nodig is om de zorgvraag te ondersteunen. Het gaat hier over medische, psychologische en sociale informatie over je kind. Indien we je zorgvraag niet kunnen opnemen, brengen wij je in contact met de juiste dienst. Onze dienstverlening is gratis.

Leerlingen die niet verbonden zijn aan onze scholen kunnen steeds met hun vragen bij DOP terecht.

 

Hoe werkt DOP?

De dienst ondersteuningsplan (DOP) brengt eerst in kaart welke ondersteuning binnen jouw sociaal netwerk aanwezig is. Beschik je niet over een netwerk, dan staat DOP je bij om zo’n netwerk om je heen op te bouwen. DOP gaat samen met jou na hoe het netwerk eventueel kan worden versterkt en welke ondersteuning het netwerk kan en wil opnemen. Daarbij gaat DOP na in welke mate de gewenste ondersteuning haalbaar is voor alle betrokkenen.

Indien de ondersteuning door het sociaal netwerk ontoereikend is, bekijkt DOP welke ondersteuning lokale diensten of welzijnsdiensten kunnen aanbieden. Je wordt daarbij gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten die voor iedereen beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de gezins- en thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra, de centra algemeen welzijnswerk (CAW), de sociale huizen, de opvoedingswinkels… DOP heeft ook tot taak om samenwerkingsverbanden met deze diensten uit te bouwen en hen te stimuleren om zich ook duidelijk tot personen met een handicap te richten. Zo krijg je als persoon met een handicap in je sociaal netwerk maximale kansen.

Voor meer info: www.dop-vbb.be

In de brochure hiernaast met een handicap naar de school van je keuze vind je bijkomende informatie. Deze brochure richt zich zowel tot ouders van kinderen met een handicap als tot ouders van kinderen met leerstoornissen. 

 

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP)

Het BrAP helpt Nederlandstalige Brusselaars met een handicap bij het vinden van een gepaste begeleiding of opvangplaats. De begeleiding is gratis en gebeurt indien nodig aan huis. Het BrAP functioneert ook als telefonisch informatiepunt (02/201.76.43) voor Brusselaars met een handicap, hun netwerk en/of hulpverleners. 

Fotogalerij: