Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Het CLB-team

Het CLB team

In elk CLB-team werken een dokter, een paramedisch werker, een maatschappelijk werker en een psycholoog of pedagoog. Elk CLB-team is dus multidisciplinair. Je kan bij alle medewerkers van het CLB-team terecht met vragen. Zij luisteren eerst naar jouw vraag en bespreken die indien nodig met andere collega’s van het CLB-team.

Het CLB-team zoekt samen met ouders, leerlingen en de school naar antwoorden en oplossingen op maat van het kind en geeft advies. CLB-medewerkers werken discreet en hebben beroepsgeheim. De diensten van het CLB zijn gratis.

De psycholoog en de maatschappelijk werker komen regelmatig naar school. Vraag aan de school wanneer je hen kan ontmoeten. De mailadressen van alle personeelsleden staan vermeld in de lijst CLB teams in de scholen.