Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp (IJH) is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren. Daartoe reikt Integrale Jeugdhulp het jeugdhulpbeleid een aantal instrumenten aan die elk een vorm van samenwerking installeren tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp organiseren.

Zeven grote jeugdhulpsectoren doen mee: het Algemeen Welzijnswerk, de Bijzondere Jeugdbijstand, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszog, de Centra voor Integrale Gezinszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De voorbije jaren werd begonnen met de implementatie van een nieuwe rechtspositie van de minderjarige cliënt. Daardoor heeft die minderjarige voortaan steeds dezelfde cliëntenrechten, in welke sector hij zich ook bevindt.

Vandaag worden intersectorale netwerken gevormd, zowel voor gewone als voor crisishulp, die de toegang tot en de dispatching binnen de jeugdhulp eenvoudiger en doeltreffender moeten maken. De bestaande, sectorale toegangspoorten tot de meer ingrijpende jeugdhulp worden omgevormd tot één intersectorale toegangspoort. Zo wordt de hele niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bereikbaar via één en dezelfde procedure.

Hiernaast vind je de algemene informatiebrochure terug die vanuit IJH werd samengesteld voor het grote publiek. We verwijzen ook naar deze website: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/integrale-jeugdhulpverlening