Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Kan ik een CLB-medewerker vertrouwen?

Elke CLB-medewerker werkt discreet en heeft beroepsgeheim. Wat je aan de CLB medewerker vertelt, is vertrouwelijk.

  • Als je jonger bent dan 12, dan zal het CLB je ouders laten weten dat je bij hen bent langsgeweest.
  • Als je 12 jaar bent of ouder en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen, dan brengt het CLB je ouders alleen op de hoogte als jij dat wil.
  • Als je 12 jaar bent of ouder maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen, dan zal het CLB je ouders laten weten dat je bij hen bent langsgeweest.

Wat je bespreekt met het CLB, wordt niet doorgegeven aan de school, tenzij jij of je ouders (als je jonger bent dan 12) daarmee akkoord gaan.

Bij de begeleiding door het CLB heb je bepaalde rechten. Die werden vastgelegd in een regelgeving. Hier vind je een hele reeks brochures over je rechten.
 

Fotogalerij: