Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Kansenbevordering

Het CLB heeft de opdracht om prioritair leerlingen te begeleiden die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar die leerlingen die het door hun sociale achtergrond en leefsituatie moeilijk hebben. Dit vraagt een laagdrempelige begeleiding met nadruk op vertrouwen.

Het CLB ondersteunt de school bij de ontwikkeling van een visie op gelijke onderwijskansen (SES) en zorgverbreding.

Vanuit eenzelfde betrokkenheid bij de (kans)armoedeproblematiek en door onze nauwe band met de VGC als inrichtende macht, hebben we constant oog te voor projecten en initiatieven die werken rond oorzaken en effecten van diezelfde armoedeproblematiek. Als CLB zijn we eveneens aanwezig in diverse werkgroepen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) in Brussel en Vlaams-Brabant en zijn we vertegenwoordigd in talrijke stuurgroepen of beleidsadviesgroepen (o.a. Stuurgroep Meldpunt Schoolexterne interventies, projectgroep 'cultuurgevoelige jeugdhulp', stuurgroep Integrale Jeugdhulp Brussel en Vlaams-Brabant, interregionaal overleg directies CLB Brussel en Vlaams-Brabant...)