Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Klachtenprocedure

Het document hierbij geeft aan hoe je als leerling, ouder, school of externe partner een klacht kan indienen wanneer je niet tevreden bent over een actie, prestatie of dienstverlening van het centrum of CLB medewerker in de uitvoering van zijn opdracht.