Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Met welke vragen kan ik bij het CLB terecht?

Je kunt met al je vragen en zorgen bij het CLB aankloppen. Je kan aan je leerkracht vragen wanneer de CLB-medewerker op school is. De hulp van het CLB is gratis.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op 4 domeinen:

 • Leren en studeren:
  Soms heb je problemen met rekenen of lezen. Het CLB kan een test afnemen om te kijken waar je goed of minder goed in bent. We kunnen je ook helpen bij het aanpakken van leerproblemen en in samenspraak met de school een aangepast traject bepalen.
 • Je schoolloopbaan:
  Welke richting kan je volgen, welk diploma heb je nodig om een bepaald beroep uit te oefenen? Wat betekenen 'credits' in het hoger onderwijs? Welke onderwijsvorm ligt jou het best en waarom?
 • Je sociaal-emotionele ontwikkeling:  
  Dit gaat over hoe je je voelt. Soms loopt het moeilijk thuis of op school en heb je problemen met pesten, faalangst, spijbelen, stress... Af en toe wordt het te moeilijk en wil je met iemand praten voordat je definitieve stappen zet. Wij kunnen je daar bij helpen en zoeken met jou naar de beste gesprekspartner.
 • Je gezondheid:
  Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en controleert je gehoor en zicht. Tijdens jouw gesprek met de dokter of de verpleegkundige kun je zelf ook discrete en vertrouwelijke vragen stellen i.v.m. sexualiteitsbeleving, ongewenste intimiteiten, angst, fysieke problemen...