Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Methodiek en deontologie

Elk CLB heeft de opdracht multidisciplinair te werken. We doen dit om een maximale garantie te bieden op professionele diagnostiek, verwijzing of hulp in de brede zin. Elk CLB schoolteam is daarom samengesteld uit onze 4 disciplines: een psycho-pedagogisch werker, een maatschappelijk werker, een paramedisch werker en een arts.

Voor bepaalde zaken is een multidisciplinair advies noodzakelijk, o.a. bij verwijzing naar of aanmelding bij de toegangspoort of bij doorverwijzing naar bepaalde types van buitengewoon onderwijs.

Als CLB werken wij handelingsgericht en dit impliceert bijna altijd een multidisciplinaire aanpak. We streven hierbij naar een zo ruim mogelijk gedragen advies waarbij we ook polsen naar de visie van alle betrokkenen.

Elk CLB werkt onafhankelijk van de scholen die het bedient. Ondanks een grote schoolnabijheid - hét kenmerk van ons eigen CLB - schrijven wij onze eigen trajecten uit in samenspraak met alle partners, in de eerste plaats de betrokken leerling en zijn ouders of vertegenwoordigers.

Ons CLB behoort tot het net van stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We stellen ons pluralistisch op t.a.v. alle religies, levensbeschouwingen en samenlevingsvormen. Als neutraal en pluralistisch centrum is iedereen welkom zonder onderscheid van etnische afkomst, religie of seksuele voorkeur.

Ouders, leerkrachten, directies en leerlingen kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

In de begeleiding worden de gegevens die men verneemt op een vertrouwelijke behandeld. We verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van onze opdracht.

Het CLB garandeert discretie en respect voor alle betrokkenen en een transparante dienstverlening.

Alle CLB medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.