Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Missie en opdracht

Het CLB N-Brussel: het CLB van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Onze missie als Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen en jongeren zich goed voelen en tevreden zijn op school omdat wij weten dat gemotiveerde leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

We werken intensief samen met de school, maar doen dat onafhankelijk en neutraal. Ouders, leerlingen, directies en leerkrachten kunnen in vertrouwen bij ons terecht. We bekijken dan samen welke begeleiding en ondersteuning de best mogelijke is in functie van de schoolloopbaan en verdere ontwikkeling van de leerling of jongere.

We behandelen elke vraag met respect voor het beroepsgeheim en koppelen terug waar mogelijk en nodig. Onze hulp is altijd gratis.

We zijn gespecialiseerd in vragen over vier domeinen: leren en studeren, schoolloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Op deze website lees je hierover meer.

De begeleiding door het CLB is niet altijd verplicht, maar wel bij contactmomenten en leerplichtcontrole (spijbelen). We zijn zeer regelmatig in onze scholen aanwezig en komen meestal in actie op vraag van de leerkracht, de zorgbegeleider of de directeur omdat zij bezorgd zijn. Ouders en leerlingen kunnen zelf ook rechtstreeks naar het CLB stappen wanneer zij met een vraag zitten. Samenwerken met het CLB is hoedanook altijd in het belang van het kind.