Hoe werkt het CLB?

Werkingsprincipes

Het CLB-team is multidisciplinair. 
Elk team bestaat uit een arts, maatschappelijk werkers, psycho-pedagogisch consulenten en verpleegkundigen.
Er werken ook logopedisten in ons centrum. 

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code


Onze kernwaarden
 

 • De leerling staat altijd centraal. 
   
 • We werken neutraal en onafhankelijk. 
   
 • Onze dienstverlening is kosteloos. 
   
 • We hebben extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. 
   
 • We werken laagdrempelig en aanklampend. 
   
 • We respecteren de pedagogische principes en de eigenheid van de school.  
leerling staat centraal - kwaliteitsvol, multidisciplinair, kansenbevorderend / emancipatorisch, onafhankelijk, laagdrempelig / schoolnabij

Kaders

We beschouwen leerlingen als 'eigenaars' van hun ontwikkeling en van hun problemen. Ouders zien we als ervaringsdeskundigen. 
We werken altijd in het kader van de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. (Decreet Rechtspositie van de Minderjarige - DRM). Meer informatie over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige vindt u in deze folder


We hanteren de methodiek van ‘handelingsgerichte diagnostiek’. Die sluit aan bij het ‘handelingsgericht werken’ op school.  
 
Andere belangrijke kaders voor onze manier van werken zijn: