Wat is het CLB?

CLB is de afkorting voor  Centrum voor Leerlingenbegeleiding. We zijn er voor alle leerlingen, hun  ouders  en de  school.  

We werken altijd op vraag van leerlingen, ouders of school rond de volgende vier thema's:   

Op zoek naar de juiste studierichting.

Wanneer het leren moeilijk gaat  .
Preventieve gezondheidszorg

Voor een gezonde groei .
Psycho-sociaal

Zich goed voelen op school en thuis .

We hebben een decretale opdracht voor leerplichtbegeleiding, contactmomenten en profylactische maatregelen bij besmettelijke ziekten.  
Zoekt u een CLB-medewerker? Ga naar de contactpagina