Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Gelukkig zijn: geluksenquête in Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op: 17-02-2017
Dat heet dan gelukkig zijn is een bevraging van de kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van lagere scholen in Vlaams-Brabant
over hun voelen, doen en denken op vlak van welzijn en gezondheid. Je vindt het hele overzicht in bijgevoegd document.