Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Kinderrechtenschool

Gepubliceerd op: 05-12-2014

Kinderen hebben rechten. Wil jij als school daar gehoor aan geven? Partners voor Kinderrechtenscholen helpen jouw school om kinderrechten uit te werken in de dagelijkse werking van de school. Lees meer op de website van de kinderrechtenschool.