Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Nieuws voor leerlingen

Ik ben leerling

Je weet wellicht dat je als leerling altijd bij het CLB terecht kan met vragen over je huidige of toekomstige studierichting, leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, e.d.

Minder bekend is dat je ook naar het CLB kan stappen met vragen over je welbevinden in de klas, je omgang met andere leerlingen of leerkrachten, faalangst, depressieve gevoelens. Ook over je thuissituatie kan je met ons komen praten.

Verder kan je onze CLB-medewerkers aanspreken wanneer je vragen hebt over je gezondheid en seksualiteit. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en zullen niet zomaar informatie of gesprekken die jij in vertrouwen met hen uitwisselt doorgeven aan je ouders of leerkrachten. Samen met jou bekijken we welke info we moeten doorgeven en aan wie.

Het CLB werkt gratis en is regelmatig aanwezig op jouw school. Aarzel dus zeker niet om met hen contact op te nemen als je met een vraag zit.

 

Nieuws voor leerlingen

Illustratie

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.