Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Nieuws voor schoolmedewerkers

Ik ben schoolmedewerker

Heb je een kind in de klas waarvan je vermoedt dat het een leerprobleem heeft? Twijfel je of een kind dyslexie of dyscalculie heeft? Is er een kind in je klas dat zich duidelijk niet erg thuis voelt of gepest wordt? Maak je je zorgen over de thuissituatie van een kind? Denk je aan mishandeling of verwaarlozing?

Heb je het vermoeden dat er tieners in je groep zijn met een drugprobleem? Is er een leerling waarvan je vermoedt dat hij met gezondheidsproblemen zit?

Voor deze en andere vragen kan je altijd een beroep doen op de medewerking van het CLB-team.

Samen met de leerkracht en de school, de leerling en de ouders starten we een traject dat we regelmatig evalueren.

 

Nieuws voor schoolmedewerkers

kinderrechtenschool logo

Kinderen hebben rechten. Wil jij als school daar gehoor aan geven?

logo prodia

Het volledige implementatie-protocol Gedrags- en Emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis is als pdf beschikbaar en ka

Crush - leerlijn illegale drugs

Door te werken aan een gezondheidsbeleid willen scholen hun leerlingen stimuleren en ondersteunen bij de keuze voor een gezonde levensstijl.

Pagina's