Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Nuttige links

Hulpverlening

Schoolloopbaan en verder studeren

 • Onderwijskiezer
 • KANS
 • Tonuso: gedifferentieerd hulpaanbod aan gezinnen en hun kinderen binnen de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde

Gezondheid op school

 • Logo (Lokaal GezondheidsOverleg): lokale partners in de organisatie van gezondheidsbeleid en -promotie op school, met een ruim gamma aan educatief materiaal en een vormingsaanbod aan leerkrachten en schoolpersoneel:
 • Vlaams Instituut voor Gezond Leven: Vlaams expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie met ruim vormingsaanbod voor professionals, waaronder schoolmedewerkers (met bv opleiding "gezonde school", "voedingsbeleid", enz.)
  • Gezonde school: overzicht van alle kritische en structurele succesfactoren om tot een effectief en volledig gezondheidsbeleid op school te komen. 
 • VWVJ (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg) met inhoudelijke informatie over onderwerpen in de jeugdgezondheidszorg en een vormingsaanbod voor professionals
 • Sensoa: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en relatievorming, aids en HIV met uitgebreid aanbod aan educatief materiaal en opleiding voor intermediairen. Op deze site vinden jullie ook een zeer uitgebreide leermiddelendatabank met o.a.:
  • Het vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren.
 • De tekencheck: hoe kan je je beschermen tegen de ziekte van Lyme?

Diversiteit, integratie en culturele identiteit

Koepelnieuws, standpunten en wetgeving met betrekking tot relatie CLB-school

Schooleducatief materiaal en schoolondersteuning

 • OCB (Onderwijscentrum Brussel): ondersteuning voor Brusselse Nederlandstalige scholen
 • Schoolsport: de VGC ondersteunt schoolsportactiviteiten zowel financieel, logistiek als inhoudelijk
 • Cteno: het Centrum voor Taal en Onderwijs, met onder andere materialen voor taalvaardigheidsonderwijs
 • De Aanstokerij: vorming via spel
 • MOS: milieuzorg op school
 
Fotogalerij: 
GGZ consultdesk
CGG Brussel
OCB
MOS
inburgering
ella
minderhedenforum
cavaria
vlaggensysteem sensoa