Specifieke onderwijsbehoeften

Onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen te laten slagen binnen het gemeenschappelijke curriculum. De school neemt zelf maatregelen om dat voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk te maken. Soms is dit niet genoeg en heeft een kind meer ondersteuning nodig. Dan schakelt de school het CLB in. 

Samen bekijken we wat de school zelf nog kan doen en welke stappen het CLB kan zetten. Dat gebeurt altijd in overleg met de leerling en met de ouders.  
Startvraag is altijd: wat heeft deze leerling nodig om zich vlot te kunnen ontwikkelen en om te leren? 

Na afloop van een traject kan het CLB ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk aanvragen. Het CLB stelt daarvoor een gemotiveerd verslag op. De leerling krijgt dan hulp van een ondersteuner in de klas (het vroegere GON of ION).  

Is het voor de leerling het beste om een individueel traject binnen het buitengewoon onderwijs te volgen? En gaan ouders en leerling daarmee akkoord? Dan maakt het CLB een verslag op. 

In de folder op deze pagina vindt u meer informatie.

© VGC - fotograaf Lander Loeckx