Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Preventieve gezondheidszorg

Van 7 keer ‘op medisch onderzoek’ naar 5 contactmomenten

In het nieuw decreet leerlingbegeleiding is een wijziging voorzien in de frequentie en leeftijdsgroepen voor de medische consulten van het CLB. We zetten alles graag voor u op een rij.

Er vinden nu 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten plaats. Tevoren kregen de leerlingen zeven keer een consult bij het CLB, waarin we enkel de groei en visus nakeken. Die onderzoeken konden op school gebeuren. In een algemeen consult keken we ook het gehoor en de algemene ontwikkeling na. Daarvoor kwamen de leerlingen naar het CLB of was er een ruimte op school nodig met een uitgebreidere accommodatie. De consulten waren verplicht.

Oude situatie
Oude situatie Type consult Vaccinatie-aanbod
1e kleuterklas beperkt consult /
2e kleuterklas algemeen consult /
1e leerjaar beperkt consult vaccinatie
3e leerjaar beperkt consult /
5e leerjaar algemeen consult vaccinatie
1e secundair algemeen consult vaccinatie (meisjes)
3e secundair algemeen consult vaccinatie

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. U kan wel verzet aantekenen door een aangetekend schrijven te versturen naar de directeur van het CLB, Barbara Roelandt.

Nadien ontvangt u documenten voor de arts naar keuze die het onderzoek zal uitvoeren. U bezorgt het CLB deze documenten binnen de 14 dagen na ontvangst terug.

We kijken zeer breed naar de gezondheid van leerlingen. We besteden extra aandacht aan het welbevinden en niet enkel aan de medische aspecten. Uiteraard kan u steeds met vragen over de ontwikkeling, opvoeding,… bij het CLB terecht.

Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Vaccinatie gebeurt enkel na uw toelating.
 

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe schema              

Contactmoment Vaccinatie-aanbod
1e kleuter verplicht - ouders worden uitgenodigd /
1e leerjaar verplicht vaccinatie
4e leerjaar verplicht /
5e leerjaar / vacciniatie
6e leerjaar verplicht /
1e secundair / vaccinatie (meisjes en jongens)
3e secundair verplicht vaccinatie

 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

In het CLB gebeuren alle onderzoeken volgens de standaarden van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging (VWVJ). Er is steeds aandacht voor de algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind. U krijgt steeds een vragenlijst voor het contactmoment. Als u deze zo volledig mogelijk invult, krijgt de paramedisch werker een goed beeld van uw kind en kunnen de onderzoeksresultaten correct worden ingeschat. Er is ook steeds ruimte om uw eigen vragen door te geven.

Inhoud contactmoment (2019-2020):

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Visusscherpte op afstand en dieptezicht).

 • Gehooronderzoek met de SPIN-test.

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

Inhoud contactmoment 1e kleuterklas door de paramedisch werker op school

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Onderzoek van visusscherpte op afstand en risico op een lui oogje).

 • Kennis nemen van de risicofactoren voor neuro-sensorieel gehoorverlies en indien wenselijk een gehooronderzoek uitvoeren (audiometrie).

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en eventueel aanbieden van inhaalvaccinaties.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal u steeds uitgenodigd worden om aanwezig te zijn, zo leert u het CLB kennen en kan je met al je vragen direct bij ons terecht. 

Inhoud contactmoment L1, 6-jarigen door de paramedisch werker en arts in een medisch circuit

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen: (Visusscherpte op afstand en kleurzicht beoordelen).

 • Gehooronderzoek (audiometrie).

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

Inhoud contactmoment L4, 9-jarigen door de paramedisch werker op school

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Visusscherpte op afstand).

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

Inhoud contactmoment S3, 14-jarigen door paramedisch werker en arts in een medisch circuit

 • Wegen en meten en beoordelen (pubertair onderzoek).

 • Gehooronderzoek met de SPIN-test.

 • Jongeren stimuleren om te reflecteren en vragen te stellen over leefstijl en gezondheid, zodat ze advies op maat kunnen krijgen.

Vaccinaties

Via het CLB kan u nog steeds uw kind laten vaccineren volgens het Vlaams vaccinatieschema. De vaccins worden GRATIS aangeboden door de Vlaamse overheid. U ontvangt steeds een toelatingsformulier, waarop u uw keuze kan aanduiden. Voor andere vaccins kan u bij uw huisarts terecht. De vaccinaties worden door de CLB-verpleegkundige op een vaccinatiedag op school toegediend.

Volgende vaccinaties worden op school aangeboden:

 • 1e leerjaar: herhalingsvaccinatie polio, difterie, tetanus en pertussis (kinderverlamming, kroep, klem en kinkhoest) in één prikje.
 • 5e leerjaar: herhalingsvaccinatie mazelen, bof en rubella (rode hond) in één prikje.
 • 1e secundair vaccinatie tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Het vaccin beschermt tegen een aantal vormen van het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.
 • 3e secundair: herhalingsinenting difterie, tetanus en pertussis (kroep, klem en kinkhoest) in één prikje.

Indien uw kind nog niet alle voorziene vaccins heeft gekregen, kan het CLB een inhaalvaccinatie toedienen.