Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Preventieve gezondheidszorg

Van 7 keer ‘op medisch onderzoek’ naar 5 contactmomenten

Vanaf dit schooljaar start het nieuw decreet leerlingbegeleiding. In dit decreet is een wijziging voorzien in de frequentie en leeftijdsgroepen voor de medische consulten van het CLB. We zetten alles graag voor u op een rij.

In de toekomst zullen er 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten plaatsvinden. Volgend schooljaar werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden.

Tot nu toe kregen de leerlingen zeven keer een consult bij het CLB. In de beperkte consulten keken we enkel de groei en visus na. Die onderzoeken konden op school gebeuren. In een algemeen consult keken we ook het gehoor en algemene ontwikkeling na. Daarom kwamen de leerlingen naar het CLB of was er een ruimte op school nodig met een uitgebreidere accommodatie. De consulten waren verplicht.

Oude situatie
Oude situatie Type consult Vaccinatie-aanbod
1e kleuterklas beperkt consult /
2e kleuterklas algemeen consult /
1e leerjaar beperkt consult vaccinatie
3e leerjaar beperkt consult /
5e leerjaar algemeen consult vaccinatie
1e secundair algemeen consult vaccinatie (meisjes)
3e secundair algemeen consult vaccinatie

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. U kan wel verzet aantekenen door een aangetekend schrijven te versturen naar de directeur van het CLB, Barbara Roelandt.

Nadien ontvangt u documenten voor de arts naar keuze die het onderzoek zal uitvoeren. U bezorgt het CLB deze documenten binnen de 14 dagen na ontvangst terug.

We kijken zeer breed naar de gezondheid van leerlingen. We besteden extra aandacht aan het welbevinden en niet enkel aan de medische aspecten. Uiteraard kan u steeds met vragen over de ontwikkeling, opvoeding,… bij het CLB terecht.

Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Vaccinatie gebeurt enkel na uw toelating.

Overgangsjaar 2018-2019

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden. We lassen daarom een overgangsjaar in tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Overgangsjaar 2018 - 19
Overgangsjaar 2018 - 19 Contactmoment Vaccinatie-aanbod
1e kleuter verplicht /
1e leerjaar verplicht vaccinatie
4e leerjaar enkel aanbod indien geen consult 3e leerjaar /
5e leerjaar / vaccinatie
6e leerjaar beperkt aanbod /
1e secundair beperkt aanbod vaccinatie (meisjes)
3e secundair verplicht vaccinatie

 

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Contactmoment Vaccinatie-aanbod
1e kleuter verplicht - ouders worden uitgenodigd /
1e leerjaar verplicht vaccinatie
4e leerjaar verplicht /
5e leerjaar / vacciniatie
6e leerjaar verplicht /
1e secundair / vaccinatie (meisjes)
3e secundair verplicht vaccinatie

 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

In het CLB gebeuren alle onderzoeken volgens de standaarden van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging( VWVJ). Er is steeds aandacht voor de algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind. U krijgt steeds een vragenlijst voor het contactmoment. Als u deze zo volledig mogelijk invult, krijgt de paramedisch werker een goed beeld van uw kind en kunnen de onderzoeksresultaten correct worden ingeschat. Er is ook steeds ruimte om uw eigen vragen door te geven.

Inhoud contactmoment 1e kleuterklas door de paramedisch werker op school

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Onderzoek van visusscherpte op afstand en risico op een lui oogje).

 • Kennis nemen van de risicofactoren voor neuro-sensorieel gehoorverlies en indien wenselijk een gehooronderzoek uitvoeren (audiometrie).

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en eventueel aanbieden van inhaalvaccinaties.

Vanaf schooljaar 2019-20 zal u steeds uitgenodigd worden om aanwezig te zijn, zo leert u het CLB kennen en kan je met al je vragen direct bij ons terecht. Tijdens het overgangsjaar zullen we slechts in een aantal scholen deze werkwijze toepassen, maar kan u wel met uw vragen of bezorgdheden steeds bij het CLB terecht.

Inhoud contactmoment L1, 6-jarigen door de paramedisch werker en arts in een medisch circuit

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Visusscherpte op afstand) en kleurzicht beoordelen).

 • Gehooronderzoek (audiometrie).

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

Inhoud contactmoment L4, 9-jarigen door de paramedisch werker op school

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Visusscherpte op afstand).

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

Inhoud contactmoment L6, 11- jarigen door de paramedisch werker in een medisch circuit

Tijdens het overgangsjaar 2018-19 krijgen de leerlingen een beperkt onderzoek op school. We wegen en meten enkel om de groei te kunnen opvolgen in het derde secundair.

Inhoud contactmoment (2019-20)

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen. (Visusscherpte op afstand en dieptezicht).

 • Gehooronderzoek met de SPIN-test.

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

Inhoud 1e secundair (enkel tijdens overgangsjaar) door de paramedisch werker in een medisch circuit.

 • Wegen en meten.

 • Onderzoek van de ogen (visusscherpte op afstand) en dieptezicht.

 • Aanmoedigen tandartsbezoek en tanden poetsen.

 • Controle vaccinatiestatus en indien nodig inhaalvaccinaties aanbieden.

Inhoud contactmoment S3, 14-jarigen door PMW en arts in een medisch circuit

 • Wegen en meten en beoordelen (pubertair onderzoek).

 • Gehooronderzoek met de SPIN-test.

 • Jongeren stimuleren om te reflecteren en vragen te stellen over leefstijl en gezondheid, zodat ze advies op maat kunnen krijgen.

Vaccinaties

Via het CLB kan u nog steeds uw kind laten vaccineren volgens het Vlaams vaccinatieschema. De vaccins worden GRATIS aangeboden door de Vlaamse overheid. U ontvangt steeds een toelatingsformulier, waarop u uw keuze kan aanduiden. Voor andere vaccins kan u bij uw huisarts terecht. De vaccinaties worden door de CLB-verpleegkundige op een vaccinatiedag op school toegediend.

Volgende vaccinaties worden op school aangeboden:

 • 1e leerjaar: herhalingsvaccinatie polio, difterie, tetanus en pertussis (kinderverlamming, kroep, klem en kinkhoest) in één prikje.
 • 5 leerjaar: herhalingsvaccinatie mazelen, bof en rubella (rode hond) in één prikje.
 • 1e secundair (enkel meisjes): vaccinatie tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Het vaccin beschermt tegen een aantal vormen van het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.
  Voor jongens is het ook aangewezen om zich te laten vaccineren. Voorlopig is dit voor hen nog niet opgenomen in het aanbod vanuit de Vlaamse overheid. U kan hiervoor bij de huisarts terecht.
 • 3e secundair: herhalingsinenting difterie, tetanus en pertussis (kroep, klem en kinkhoest) in één prikje.

Indien uw kind nog niet alle voorziene vaccins heeft gekregen, kan het CLB een inhaalvaccinatie toedienen.