Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Samen werken

Gesprek in vertrouwen: samen, maar soms ook zonder school. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Alles wat u onze medewerkers vertelt, blijft vertrouwelijk.

Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het kind in gevaar is. Wanneer uw kind vraagt dat u als ouder niet geïnformeerd wordt, moet de CLB-medewerker dit respecteren. Elke stap in de begeleiding van uw kind wordt in een (digitaal) dossier geschreven.

Bij elk traject dat wij als CLB opstarten, wordt bekeken welke stappen je reeds hebt ondernomen als ouder en met welke diensten of specialisten je reeds contact hebt gehad. Samen bouwen we verder aan een traject op maat van je kind.

De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel gegevens opnemen die van belang zijn voor de begeleiding. Er kunnen gegevens instaan over de minderjarige, over de hulp, over zijn gezin, conclusies uit gesprekken, resultaten van onderzoeken…

Voor meer informatie over het leerlingendossier: wat is een leerlingendossier?