Wat is het CLB?

CLB is de afkorting voor  Centrum voor Leerlingenbegeleiding. We zijn er voor alle leerlingen, hun ouders en de school.  

Het CLB heeft een verplichte opdracht voor: 

  • Leerplichtbegeleiding 
  • De organisatie van systematische contactmomenten 
  • Preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten 

Verder werken we altijd op vraag van leerlingen, ouders of school rond de volgende vier thema’s: 

Op zoek naar de juiste studierichting.

Wanneer het leren moeilijk gaat.
Preventieve gezondheidszorg

Voor een gezonde groei.
Psycho-sociaal

Zich goed voelen op school en thuis.