Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Wat is een leerlingendossier?

clb dossier

Het CLB houdt van alle leerlingen een dossier bij. Voor de meeste leerlingen is dat gewoon een medisch dossier met alle informatie van de medische onderzoeken.

Wanneer het CLB een begeleiding start op vraag van de leerling zelf, de ouders of de leerkrachten, dan wordt het een multidisciplinair dossier. In dat dossier verzamelen de teamleden alle informatie nodig om tot een advies te komen. Er kunnen gegevens instaan over de minderjarige, over de hulp, over zijn gezin, conclusies uit gesprekken, resultaten van onderzoeken,…

Elke leerling kan op aanvraag zijn dossier inkijken. Bij leerlingen jonger dan 12 zijn het meestal de ouders die dit inzagerecht hebben.

Inzage in dossier

Een minderjarige heeft altijd het recht om te weten wat in zijn dossier staat.

Ook iedereen die in het dossier van de minderjarige wordt vermeld, heeft toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben. Het Decreet Rechtspositie Minderjarige (DRM) bepaalt op welke wijze de toegang tot het dossier door de CLB-medewerker wordt gegeven.