Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Werken in vertrouwen

In samenspraak met de leerling en met de toestemming van de ouders kan het CLB een begeleiding starten. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf toestemming geven voor begeleiding.

De CLB-medewerker werkt discreet en heeft beroepsgeheim. Wat je aan het CLB vertelt, is vertrouwelijk. Als we het belangrijk vinden dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de school, dan bespreken we dat eerst met de ouders en de leerling.

Bij de begeleiding door het CLB heb je bepaalde rechten. Die werden vastgelegd in een regelgeving. Lees er meer over in de brochures hiernaast.

Fotogalerij: