© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Samen voor groei

  • CLB werkt GRATIS

  • De leerling staat centraal

  • Onafhankelijk en neutraal

  • Multidisciplinair team

  • Discreet en vertrouwelijk

Vraaggestuurd aanbod

Bij ons kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht met vragen rond: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Verplicht aanbod

  • Contactmomenten
  • Vaccinaties en besmettelijke ziekten
  • Leerplicht

Werking contacttracing COVID-19 bij het CLB

Als CLB zijn we ingeschakeld voor het contactonderzoek bij besmettingen met COVID-19 van leerlingen en leerkrachten op school. Wanneer een school een melding doet van een besmetting op school nemen we contact op met (de ouders van) de leerling. We gaan na met welke leerlingen en leerkrachten deze persoon contact had gedurende de besmettelijke periode. Eens dit in kaart is gebracht, brengen we de ouders op de hoogte. Bij een hoog risico contact bellen we de ouders op en krijgen ze een brief. Wie een laag risico contact had, krijgt een brief mee.

Het Vlaams of Brussels Contacttracing Center neemt ook contact op voor de contactopsporing buiten de school.

De overstap naar het secundair onderwijs

Beste ouders en leerlingen, omwille van de coronapandemie is het op dit moment niet mogelijk om met jullie te communiceren op onze gebruikelijke manier. We maakten een aantal filmpjes om jullie te informeren. Je kunt ze bekijken op ons Youtubekanaal