© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Samen voor groei

  • CLB werkt GRATIS

  • De leerling staat centraal

  • Onafhankelijk en neutraal

  • Multidisciplinair team

  • Discreet en vertrouwelijk

Vraaggestuurd aanbod

Bij ons kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht met vragen rond: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Verplicht aanbod

  • Contactmomenten
  • Vaccinaties en besmettelijke ziekten
  • Leerplicht

Werking contacttracing COVID-19 bij het CLB

Als CLB zijn we ingeschakeld voor het contactonderzoek bij besmettingen met COVID-19 van leerlingen en leerkrachten op school. Meldingen komen via zorgatlas (systeem van agentschap zorg en gezondheid) bij ons terecht. Onze medewerkers doen het contactonderzoek en maken de inschatting laag of hoog risico op basis van de richtlijnen van sciensano. Deze informatie gaat naar het federaal of Brussels contactcenter en zij nemen contact op met de betrokken ouders/leerlingen. De arbeidsgeneeskundige dienst staat in voor de opvolging van het schoolpersoneel.

De overstap naar het secundair onderwijs

Beste ouders en leerlingen, omwille van de coronapandemie is het op dit moment niet mogelijk om met jullie te communiceren op onze gebruikelijke manier. We maakten een aantal filmpjes om jullie te informeren. Je kunt ze bekijken op ons Youtubekanaal