© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Samenwerking

Goede afspraken zijn noodzakelijk voor een goede samenwerking tussen school en CLB. 

School en CLB leggen samen de afspraken rond samenwerking vast.  
Die samenwerkingsafspraken zijn een erkenningsvoorwaarde voor de school. De school neemt het initiatief om afspraken te maken.