© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Specifieke onderwijsbehoeften

Onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen te laten slagen binnen het gemeenschappelijke curriculum. De school neemt zelf maatregelen om dat voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk te maken. 

Samen bekijken we wat de school zelf nog kan ondernemen en welke stappen het CLB kan zetten. Dat gebeurt altijd in overleg met de leerling en met de ouders.  
Startvraag is altijd: wat heeft deze leerling nodig om zich vlot te kunnen ontwikkelen en om te leren? 

Na afloop van een traject kan het CLB ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk aanvragen. Het CLB stelt daarvoor een gemotiveerd verslag op. De leerling krijgt dan hulp van een ondersteuner om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen (het vroegere GON of ION).  

Is het voor de leerling het beste om een individueel traject binnen het buitengewoon onderwijs te volgen? En gaan ouders en leerling daarmee akkoord? Dan maakt het CLB een verslag op. 

In deze folder vindt u meer info: Met een handicap naar de school van je keuze