CLB en Jeugdhulp

Het CLB maakt deel uit van de ‘brede instap’ binnen de jeugdhulp.

Bij het CLB kan u steeds terecht met vragen en bezorgdheden rond de ontwikkeling van uw kind. Na het doorlopen van een traject, geven we u een advies en bespreken we dit met u. Indien er externe hulp nodig is voor uw kind; zoals logopedie, kinesitherapie, psycholoog, revalidatiecentrum,... verwijzen we u hier naar door. Dit is binnen de jeugdhulp de rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor sommige diensten of hulpverlening kan het zijn dat de mutualiteit extra onderzoek vraagt voor terugbetaling.

Als er niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nodig is voor uw kind, dan kunnen we die via een aanmeldingsdocument aanvragen. CLB N-Brussel is een erkend MDT (multidisciplinair team) en kan dit voor u aanvragen.

Welke niet-rechtstreeks toegankelijke hulp is mogelijk ?

Begeleiding thuis of in een voorziening: logeerfunctie, thuisbegeleiding, kortverblijf, pleeggezin, (semi-)internaat, observatie- en behandelingscentrum, begeleid wonen, zelfstandig wonen, wonen met begeleiding particulier, beschermd wonen, tehuis werkenden, dagcentrum, tehuis niet-werken.

Hebt u hier zelf een vraag over? Contacteer  dan de CLB-medewerker van de school van uw kind. De CLB-medewerker nodigt u dan uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek luisteren we naar uw vraag en bekijken we welke informatie nodig is om de zorgvraag te ondersteunen. Het gaat dan over medische, psychologische en sociale informatie over uw kind. Als het CLB uw zorgvraag zelf niet kan opnemen, brengen wij u in contact met de juiste dienst.

Voor meer info: www.jeugdhulp.be

Leerlingen met een handicap die niet verbonden zijn aan onze scholen, kunnen met hun vragen altijd terecht bij DOP (Dienst Ondersteuningsplan). 

Hoe werkt dienst ondersteuningsplan (DOP)?

DOP brengt eerst in kaart welke ondersteuning binnen uw sociaal netwerk aanwezig is. Hebt u geen netwerk? Dan helpt DOP u om zo’n netwerk op te bouwen. DOP gaat samen met u na hoe het netwerk kan worden versterkt en welke ondersteuning het netwerk kan en wil opnemen. DOP bekijkt in welke mate de gewenste ondersteuning haalbaar is voor alle betrokkenen. 

Als de ondersteuning door het sociaal netwerk niet voldoende is, dan onderzoekt DOP welke ondersteuning lokale diensten of welzijnsdiensten kunnen aanbieden. DOP moedigt u aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten die voor iedereen beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de gezins- en thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra, de centra algemeen welzijnswerk (CAW), de sociale huizen, de opvoedingswinkels.

Voor meer info: www.dop-vbb.be 

In de brochure ’Met een handicap naar de school van je keuze’ vindt u extra informatie. Deze brochure richt zich zowel tot ouders van kinderen met een handicap als tot ouders van kinderen met leerstoornissen.  

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP)

Het BrAP helpt Nederlandstalige Brusselaars met een handicap om een gepaste begeleiding of opvangplaats te vinden. De begeleiding is gratis en gebeurt indien nodig aan huis. Het BrAP heeft ook een telefonisch informatiepunt (02 201 76 43) voor Brusselaars met een handicap, hun netwerk en/of hulpverleners.  

Meer info: www.brap.be