CLB en Jeugdhulp

Het CLB maakt deel uit van de ‘brede instap’ binnen de jeugdhulp.  
CLB N-Brussel is ook een erkend  MDT (multidisciplinair team).  
Als  er niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nodig   is  voor leerlingen,  kunnen we die via een A-doc  (aanmeldingsdocument)  aanvragen.  

 Welke hulp is mogelijk?   

Begeleiding thuis of in een voorziening: logeerfunctie, thuisbegeleiding, kortverblijf, pleeggezin, (semi-)internaat, observatie- en behandelingscentrum begeleid wonen, zelfstandig wonen, wonen met begeleiding particulier, beschermd wonen, tehuis werkenden, dagcentrum, tehuis niet-werken.

Of er hulp nodig is, zal meestal blijken tijdens het traject met het CLB. De CLB-medewerker bespreekt een eventuele hulpvraag altijd eerst met de school en de ouders.
Hebt u als school hier een vraag over? Contacteer dan het CLB.