Projecten

Project ‘PAika’ 

Sinds het schooljaar 2017-2018 heeft CLB N-Brussel een intensieve samenwerking uitgebouwd met PAika, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Brussel. Project PAika is een samenwerking tussen de drie Brusselse CLB's (CLB N-Brussel, CLB Brussel GO! en CLB Pieter-Breughel), PAika en twee scholen voor buitengewoon onderwijs; Zaveldal en Kasterlinden BuBaO. 

Doel van het project is om:

  • de bestaande drempels om tot een diagnose te komen, weg te werken;  
  • te focussen op gerichte zorg voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek. 

CLB-medewerkers kunnen bij PAika terecht voor casusoverleg, voor de opstart van een diagnostisch traject en voor intervisie. 

Universitair Ziekenhuis Brussel

Project ‘VK in huis’ 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel (VK Brussel) en de drie Brusselse CLB’s werken al langer intensief samen. In het schooljaar 2019-2020 gingen we nog een stapje verder met het project ‘VK in huis’. 

Doel van dit project is om:

  • de expertise van CLB-medewerkers te vergroten in casussen van verontrusting; wanneer de ontwikkelingskansen en/of de veiligheid van een leerling bedreigd zijn. 

Medewerkers van VK Brussel komen op geregelde tijdstippen naar het CLB N-Brussel. CLB-medewerkers kunnen op die momenten bij hen terecht voor advies en casusoverleg. 

vertrouwenscentrum kindermishandeling