© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Aansluiten

Het CLB en de school hoeven niet tot hetzelfde net te behoren. Dat betekent dat CLB N- Brussel, naast scholen uit het stedelijk en het gemeentelijk onderwijs, ook scholen van andere netten kan begeleiden. 

Als CLB N-Brussel hebben we een uitgebreid werkingsgebied. Hierdoor hebben onze medewerkers expertise op verschillende domeinen: leerstoornissen, anderstalige nieuwkomers, hoofdstedelijke uitdagingen,...
Wekelijks is er teamoverleg waar casussen multidisciplinair besproken worden.

Een belangrijke waarde in ons centrum is de schoolnabije werking. Regelmatig zijn onze medewerkers op school voor overleg, voor gesprekken met ouders, onderzoek, contactmomenten,...

Verder zetten we in op emancipatorisch werken. Via onze consultatieve functie bieden we ondersteuning aan de school in fase 1 van het zorgcontinuüm.

Graag meer informatie over onze werking? Neem dan contact  op met de directie van CLB N-Brussel voor een afspraak.