Privacy

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan uw privacygegevens

Meer informatie vindt u hier.

Gebruik van de website clbnbrussel.be

De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om de inhoud van al haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig of onjuist is. De online informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Als u tekortkomingen of fouten ziet, dan kunt u die melden via het contactformulier op de website. De Vlaamse Gemeenschapscommissie behandelt uw meldingen met de nodige aandacht. Correcties worden snel uitgevoerd.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich ook in om eventuele technische problemen te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Hyperlinks en verwijzingen

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevatten hyperlinks naar externe bronnen met aanvullende informatie en diensten. De VGC is zelf niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid en de juistheid van de informatie op deze externe bronnen. Zij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de externe bronnen waarnaar wordt doorverwezen.
Deze doorverwijzingen naar andere overheden, instanties en organisaties dienen alleen ter informatie en om het gebruikscomfort te verhogen.

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Gebruik van materiaal

Alle teksten en al het beeldmateriaal (foto’s, illustraties, filmpjes …) op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten en aan de regels van het portretrecht. Het is verboden om de teksten en het beeldmateriaal van deze website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder de toestemming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ook de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Persoonlijke vragenlijsten voor contactmomenten CLB N-Brussel

CLB N-Brussel behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming om uw ingevulde (persoons)gegevens te gebruiken voor de verplichte begeleiding in het kader van preventieve gezondheidszorg, bepaald in het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 

Deze informatie delen wij alleen met het begeleidende CLB-team. Deze gegevens worden bewaard volgens de bepalingen in artikel 10 van het BVR betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te kijken en om foutieve gegevens te corrigeren. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier gebruikt worden, dan kunt u dat altijd melden aan de directie van het CLB.

Toedienen vaccinaties

Alle vaccinaties die CLB N-Brussel toedient, worden geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Zo kunnen uw huisarts of andere zorgverstrekkers zien welke vaccins uw kind kreeg. U kunt deze gegevens zelf raadplegen via vitalink

© VGC fotograaf Caroline Morissens