CLB en Jeugdhulp

Het CLB maakt deel uit van de ‘brede instap’ binnen de integrale jeugdhulp.  
CLB N-Brussel is ook een erkend  MDT (multidisciplinair team).  
Als er meer gespecialiseerde hulp nodig is voor een kind of een jongere, dan kunnen we die via een aanmeldingsdocument (A-doc) aanvragen. 

Welke hulp is mogelijk?

Begeleiding thuis of in een voorziening: logeerfunctie, thuisbegeleiding, kortverblijf, pleeggezin, (semi-)internaat, observatie- en behandelingscentrum begeleid wonen, zelfstandig wonen, wonen met begeleiding particulier, beschermd wonen, tehuis werkenden, dagcentrum, tehuis niet-werken.