Hoe werkt het CLB?

Hoe kunt u het CLB contacteren? 

  • Bel of mail naar de CLB-medewerker van de school van uw kind. U vindt het gsm-nummer en het e-mailadres op de CLB-sticker in de agenda van uw kind en op de contactpagina op deze website. 
  • U kunt ook anoniem chatten met een CLB-medewerker. Die medewerker is niet verbonden aan de school van uw kind. Gebruik daarvoor de CLB chat

Een afspraak met het CLB

De CLB-medewerker geeft u zo snel mogelijk een antwoord. Als uw vraag niet zomaar via e-mail kan worden beantwoord, dan contacteert de CLB-medewerker u om een afspraak te maken.

Tijdens de eerste afspraak luistert de CLB-medewerker aandachtig naar uw vraag. Samen met u, uw kind en eventueel de school zoekt de CLB-medewerker naar de beste oplossing voor u en voor uw kind.

Soms kan er al een advies zijn na het eerste gesprek. Maar het kan ook zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn. Soms zijn bijkomende onderzoeken nodig, door het CLB of door een andere hulpverlener. De CLB-medewerker houdt u op de hoogte van de volgende stappen. 

 

© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Een heel team om u te helpen

Het CLB werkt multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er medewerkers zijn met verschillende achtergronden:  artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, logopedisten … 

Als u met een vraag naar het CLB stapt, dan staat er een heel team klaar om te helpen en om samen met u een goed antwoord te vinden op uw vraag. 

De CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Dossier voor iedere leerling

Het CLB houdt voor iedere leerling een dossier bij. 
Als u een vraag hebt voor het CLB, dan wordt die altijd in het dossier van uw kind genoteerd.

Recht om het dossier in te kijken

U kunt als ouder inzage vragen in het dossier van uw kind, als uw kind nog niet handelingsbekwaam is. In de praktijk hanteren we doorgaans de leeftijdsgrens van 12 jaar om te bepalen of een jongere handelingsbekwaam is.

Rechten van de minderjarige

Alle informatie over de rechten van uw kind in de jeugdhulp vindt u in het decreet rechtspositie van de minderjarige. 
Meer informatie leest u in de folder op deze pagina. 

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Van school veranderen

Als uw kind van school verandert, dan bezorgt het CLB het dossier van uw kind aan het nieuwe CLB. U kunt zich verzetten tegen deze overdracht van dossier. Dat moet wel gebeuren binnen de tien dagen na inschrijving in de nieuwe school.
U kunt zich echter niet verzetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, medische gegevens en gegevens in het kader van de leerplicht.