Medische contactmomenten en vaccinaties

Contactmomenten (medisch onderzoek)

De medische contactmomenten met het CLB zijn verplicht. Wilt u dat een andere arts het onderzoek doet? Dan moet u verzet aantekenen bij de directeur van het begeleidende CLB. De directeur informeert u over de verdere procedure. Meer info op de website van onderwijs.vlaanderen.

1ste kleuterklas

Er is een eerste contactmoment met het CLB als uw kind in de eerste kleuterklas zit. Ook de ouders worden daarop uitgenodigd. Samen met de verpleegkundige overloopt u de ontwikkeling van uw kleuter en kunt u vragen of bezorgdheden bespreken.

 • We doen een oogtest om het verzicht te controleren en om amblyopie (scheelzien) op te sporen.
 • We volgen de groei  (lengte en gewicht)  op.
 • Als er een risicofactor is voor gehoorproblemen (prematuur, CMV (cytomegalovirus), erfelijkheid …)  kunnen we een audiometrie  (gehooronderzoek) uitvoeren.  

1ste leerjaar

In het eerste leerjaar heeft uw kind een contactmoment met de verpleegkundige en de arts.
Ze volgen de groei op (lengte en gewicht). Er is ook een visusonderzoek (oogtest) naar verzicht, kleurenzicht en amblyopie (scheelzien). Alle leerlingen krijgen een gehooronderzoek.

4de leerjaar

Het volgende contactmoment is in het vierde leerjaar. De verpleegkundige komt op school de groei (lengte en gewicht) en het verzicht nakijken.

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

6de leerjaar

In het zesde leerjaar heeft uw kind een contactmoment met de verpleegkundige en met een maatschappelijk werker of een psycho-pedagogisch consulent.

 • De verpleegkundige volgt de groei op en kijkt het verzicht en dieptezicht na.
 • Met de SPIN-test (Speech in Noise) wordt nagegaan of uw kind al gehoorschade heeft opgelopen.
 • Uw kind kan een gesprek hebben met de maatschappelijk werker of met de psycho-pedagogisch consulent over bijvoorbeeld zijn welbevinden of schoolloopbaan.

3de jaar secundair

In het derde secundair vindt het laatste contactmoment plaats. De verpleegkundige en de arts controleren de groei (lengte, gewicht en puberteit). Ook de SPIN-test wordt herhaald.
 

Voor en na het onderzoek

Voor elk onderzoek krijgt u via de school een vragenlijst om in te vullen. De antwoorden op deze vragen helpen ons om de groei en de ontwikkeling van uw kind op te volgen.

Na het onderzoek krijgt u, via uw kind, een brief met de resultaten. U krijgt de brief niet altijd op de dag van het onderzoek zelf, soms komt die ook later.
Heeft het visus- of gehooronderzoek een afwijkend resultaat? Dan wordt dat ook met de leerkracht besproken, zodat hij of zij daarmee rekening kan houden in de klas.

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Vaccinaties

Vaccins beschermen tegen ziekten die gevaarlijke complicaties kunnen hebben of die zelfs de dood kunnen veroorzaken. Sommige ziekten komen niet meer zo vaak voor, net dankzij vaccinaties. Toch is het belangrijk om te blijven vaccineren zodat de ziekte niet terug opduikt.

Het CLB biedt alle vaccins die opgenomen zijn in het Vlaamse basisvaccinatieschema  gratis aan tijdens de schoolloopbaan van uw kind. U moet daarvoor altijd toestemming geven via het formulier dat u van de school krijgt. De verpleegkundigen komen uw kind op school vaccineren. (Behalve in het derde jaar secundair, dan krijgt uw kind het vaccin tijdens het contactmoment op het CLB).

Het CLB kijkt altijd het vaccinatieschema van uw kind na. Als er een vaccin ontbreekt, bieden we dat ook gratis aan. We bieden echter geen COVID-19 vaccins aan.

Meer informatie: www.laatjevaccineren.be

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Welke vaccinaties krijgt uw kind?

1ste leerjaar of 6 jaar

Herhalingsvaccinatie Polio - Difterie - Tetanus - Pertussis in 1 prik:

 • Polio of kinderverlamming is een besmettelijke ziekte. Het virus kan via niezen en hoesten overgedragen worden. Eens het virus in het lichaam is, kan het de motorische spieren aantasten waardoor verlammingen ontstaan.
   
 • Difterie of kroep is een ernstige en besmettelijke infectieziekte. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacteriën produceren gifstoffen die de bovenste luchtwegen en soms ook het hart, het zenuwstelsel en de nieren beschadigen. Besmetting gebeurt van mens op mens via speeksel, slijm uit de neus of aanraking van een wonde van een besmet persoon.
   
 • Tetanus is een ernstige, levensbedreigende infectie, veroorzaakt door een bacterie Deze bacterie scheidt gifstoffen uit die de werking van bepaalde zenuwen kunnen blokkeren. Tetanus komt voor bij personen die geen recent tetanusvaccin hebben gekregen.
  De tetanusbacterie leeft in de normale darmflora van paarden en andere planteneters. Via hun uitwerpselen komt ze in de omgeving (aarde, afval...) terecht. Besmetting gebeurt via huidwonden. De bacterie ontwikkelt zich gemakkelijker in een zuurstofarme omgeving. Vooral diepe, vervuilde wonden verhogen het risico. 
   
 • Pertussis of kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. De infectie wordt doorgegeven via speekseldruppeltjes in de lucht, die geproduceerd worden bij hoesten en niezen. 

5de leerjaar of 11 jaar

Herhalingsvaccinatie Mazelen - Bof - Rubella in 1 prik:

 • Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het wordt overgedragen door hoesten, niezen, direct contact met slijm of besmette oppervlakken. Meestal verloopt de ziekte zonder veel hinder. Toch kan dit bij sommige personen ernstige gevolgen hebben: middenoorontsteking, longontsteking, hersen(vlies)ontsteking en soms zelfs overlijden. 
   
 • Bof of dikoor is een ziekte die veroorzaakt wordt door het bofvirus. Het virus verspreidt zich via speekseldruppels in de lucht en door direct contact met speeksel van een besmet persoon. Typisch zijn de gezwollen speekselklieren ter hoogte van het oor. Het kan ernstige gevolgen hebben zoals doofheid, hersenvliesontsteking, teelbalontsteking (met soms onvruchtbaarheid tot gevolg), ontsteking van de eierstokken, de schildklier en de alvleesklier.
   
 • Rubella of rodehond wordt veroorzaakt door het rubellavirus en is goedaardig bij kinderen. Het wordt verspreid via de lucht door te hoesten of te niezen. Het virus is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Zij kunnen de ziekte doorgeven aan hun ongeboren kind. Wanneer een vrouw in de eerste 4 maanden van de zwangerschap de ziekte doormaakt, bestaat het risico op een miskraam, doodgeboorte en op het krijgen van een kind met afwijkingen zoals blindheid, doofheid, hartaandoeningen of mentale achterstand. 

1ste secundair of 13 jaar

Vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), 2 prikjes met een tussentijd van 6 maand.

Het HPV virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken, maar ook andere kankers van de aars, van de schaamstreek en sommige mond- en keelkankers. Het vaccin (gardacil) beschermt ook tegen wratten van de aars en de schaamstreek. 

3de secundair of 15 jaar

Herhalingsvaccinatie Difterie - Tetanus - Pertussis in 1 prik.

Het herhalingsvaccin moet om de tien jaar gegeven worden, zo blijf je beschermd. Je huisarts kan nakijken of een herhalingsvaccin nodig is en indien nodig dit toedienen.